GESTIÓ
tributària i fiscal

Assessorament Fiscal
Planificació Fiscal
Gestió d'Impostos i Declaracions censals
Inspeccions i Requeriments
Impostos Societats
Impostos de la RENTA
Tràmits recuperació d'IVA factures impagades

 

GESTIÓ
comptable

Assessorament comptable general
Revisió i anàlisi d'estats comptables
Confecció de comptabilitats
Actualització de comptabilitats endarrerides
Anàlisi i disseny de planificació comptable
Confecció de Comptes anuals i llibres oficials
Auditories
Actuació per a peritatges

 

GESTIÓ
econòmico financera

Anàlisi d'estats financers
Planificació financera a curt i llarg termini
Gestió i suport en la negociació amb entitats financeres
Estudis de viabilitat i de projectes d'inversió
Estudis de valoració d'empreses
Informes pericials

 

GESTIÓ
mercantil

Constitució de Societats
Redacció d'Estatuts
Modificacions estatutàries
Tràmits en el Registre Mercantil

 

Per a tots
El nostre despatx professional dóna servei a la petita i mitjana empresa. Som un equip que traballem sempre en un àmbit multidisciplinari, realitzant un servei integral que millora i optimitza el funcionament de la seva empresa.

Compromís
Tractem sempre la seva empresa com a pròpia, comprometent-nos a aportar valor, assumint compromissos amb coherència i transparència.

Millor comunicació: el teu assessor personal
Comptem amb professionals que estaran amb vostè des del principi fins al final. Així coneixeran sempre al detall la seva situació en tot moment.